Uitslag enquête: 92% omwonenden ziet graag een Rotsoordbrug!

verspreiden enquetes
Afke Huitema en Ron Buiting verspreiden enquêtes op De Trip op Rotsoord

Een Rotsoordbrug is welkom bij het grootste deel van de bewoners van Rivierenwijk en De Trip op Rotsoord. Dat bewijst de uitslag van een enquête die de initiatiefnemers afnamen in juni 2017. 92% van de ondervraagden vindt de Rotsoordbrug een goed idee.

Doel van deze steekproefsgewijs gehouden enquête was een zogenoemd draagvlakonderzoek onder buurtbewoners, in het bijzonder onder bewoners van de straten het dichtst bij de beoogde locatie van de brug: de kop van Rivierenwijk en Rotsoord.

Rotsoordbrug is een initiatief voor een wandelbrug tussen Rivierenwijk en Rotsoord, ontstaan om het groen van ‘de overkant’ als het ware de versteende Rivierenwijk in te trekken. Initiatiefnemers Richèl Lubbers, Ron Buiting en Marit Overbeek willen met de Rotsoordbrug een extra dwarsverbinding realiseren, waardoor een aantrekkelijke, veilige en comfortabele wandelroute door de wijken in Utrecht-Zuid kan ontstaan.

Vergroenen, verbinden, wandelen

De meeste ondervraagden steunen de achterliggende doelen van het initiatief: verbinden (23%), vergroenen (13%) en het realiseren van een nieuwe wandelroute (11%). 43% van de ondervraagden vindt alledrie belangrijk. Daarnaast gaf men andere doelen aan, zoals ‘sneller naar voorzieningen’.

Op Rotsoord wordt verbinding het meest gewenst. Bij het ophalen van de enquêtes vertelden enkele nieuwe bewoners van De Trip dat zij over de brug gemakkelijker naar de winkels op de Rijnlaan, Balijelaan of Vondellaan (vooral de Albert Heijn) toe kunnen.

Zelf bijdragen

De initiatiefnemers willen de Rotsoordbrug zoveel mogelijk met buurtbewoners ontwikkelen, ontwerpen en financieren. Dit naar voorbeeld van de voormalige Julianabrug (1938), die Hoograven met Rivierenwijk verbond en werd bekostigd door bedrijven en bewoners.

Bijna driekwart van de geënquêteerden vindt het een goed idee om de Rotsoordbrug zo veel mogelijk zelf te financieren. Ze benadrukken wel een rol voor de gemeente, in verschillende varianten: van bekostiging van beheer en onderhoud tot cofinanciering. Bijna 70% wil financieel bijdragen in een vorm van crowdfunding.

Verkeersmaatregelen

Vooral de ondervraagden aan de Jutfaseweg maken zich zorgen over extra lawaai en drukte die een Rotsoordbrug mogelijk met zich mee zou brengen. Grotere bezwaren uitten zij tegen huidige  verkeershinder en de afvalcontainers in de berm van de Jutfaseweg. De initiatiefnemers zien kansen om deze pijnpunten weg te nemen, door verkeerskundige aanpassingen die de aanlanding van de Rotsoordbrug met zich mee kan brengen.

Populaire poster

De enquête is begeleid door een flyer/poster, ontworpen door Florian de Visser. Toen de eerste posters achter de ramen hingen in Rivierenwijk, regende het aanvragen van andere buurtbewoners voor een exemplaar. De verzoeken kwamen zelfs uit de zuidelijker delen van Rivierenwijk en ook enkele uit Dichterswijk.

De resultaten van de enquête  zijn inmiddels aan de contactpersonen binnen de gemeente Utrecht verstrekt. Een reactie ontvangen de initiatiefnemers eind augustus. De initiatiefnemers gaan intussen verder met fondsenwerving en het opzetten van de crowdfundingscampagne.

collage posters
Een collage van alle posters achter de ramen in Rivierenwijk

Lees hier de verantwoording van de onderzoeksmethode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *