Stichting Rotsoordbrug

Bestuur 

Marit Overbeek – voorzitter
Richèl Lubbers – penningmeester
Ron Buiting – secretaris

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

Doel

Stichting Rotsoordbrug is opgericht om het doel van een groep bewoners uit Rivierenwijk en Hoograven te realiseren. De bewoners willen zelf een wandelbrug tussen de wijken in Utrecht-Zuid ontwikkelen, ontwerpen, financieren en bouwen.

De Stichting Rotsoordbrug organiseert daartoe activiteiten die draagvlak in de buurt creëren en vasthouden, plus door fondsen te werven bij bedrijven, bewoners, overheden en andere instanties die maatschappelijk initiatief, burgerparticipatie en sociale cohesie willen bevorderen.

In het Beleidsplan Stichting Rotsoordbrug 2017 zijn de werkzaamheden van de stichting te vinden, hoe de stichting fondsen wil werven, de manier waarop de verkregen inkomsten worden beheerd en de wijze waarop en aan welke doelen de inkomsten worden besteed. Dit beleidsplan is opgesteld voor de komende twee jaar, in 2019 moet Rotsoordbrug zijn gerealiseerd.

Kijk voor een actueel verslag van de activiteiten op Laatste nieuws.

Adres Stichting Rotsoordbrug:
Looplantsoen 37
3523 GT Utrecht

KvK-nummer 68555989

RSIN 857496190