Pont de Jeux

En toen lag er 5 oktober tóch een Rotsoordbrug! Dank filmmakers Mart Arkink en Falco Minken voor deze fantastische reportage over ons evenement Pont de Jeux.
In de Utrechtse Beeldjutters vonden de initiatiefnemers een partner in crime om de gedroomde verbinding toch te realiseren. Op 5 oktober doemde daarom de Pont de Jeux op over het water van de Vaartse Rijn. In deze lichtinstallatie is te zien hoe alle vrienden en fans van de Rotsoordbrug geïnspireerd worden door de verbinding. Terugkijken met kippevel gegarandeerd!

Pontje of brug?

Lang geleden, in 1931, voer er een pontje tussen Rivierenwijk en Rotsoord, om de mensen die bij de fabrieken werkten heen en weer te zetten. Uit de bespreking die we in oktober hadden met wethouder Paulus Jansen, over de voorwaarden voor bestuurlijk commitment voor onze brug, bleek dat hij groot fan is van voetpontjes. Hij is zelfs lid van de Stichting Vrienden van de Voetveren.

Hij adviseert ons om via deze vereniging de mogelijkheid van een trekpont als alternatief voor een wandelbrug serieus te onderzoeken, aangezien dit waarschijnlijk financieel beter haalbaar is.

Het stadsbestuur geeft volgens Jansen prioriteit aan andere gebieden in Utrecht waar bruggen moeten komen, zoals de Merwedekanaalzone, waar de komende tijd veel woningen zullen verrijzen. Bestuurlijk commitment aan ons initiatief geeft dit college alleen als we het volledige bedrag, niet alleen bouw maar ook beheer en onderhoud, zelf voldoen.

Momenteel kijken we of de gemeenteraad ons verder kan helpen, zeker richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ook evalueren we het proces tot nu toe met de betrokken ambtenaren en delen we de lessen die daaruit voort zullen komen breed met de stad. Wordt vervolgd!

Rotsoordbrug als Stadslab

Stichting Rotsoordbrug is in 2017 door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie gehonoreerd en ondersteund als Stadslab. Door die steun konden wij de poster laten ontwerpen die in 2017 door heel Rivierenwijk hing en de draagvlakmeting uitvoeren, plus het evenement Muzikale Oversteek organiseren op 8 oktober.

Wat is een Stadslab?
Een Stadslab is een broedplaats voor creatieve experimenten met het oogmerk tot vernieuwing van de stad te komen. Door middel van Open Oproepen heeft het Stimuleringsfonds tot nu toe 37 initiatieven in Nederland ondersteund door kennis, kunde en een financiële impuls. Het Fonds doet dit om kennisuitwisseling tussen de stadslabs te organiseren, samenwerkingen met professionele stakeholders te verbeteren en een goede aansluiting op lokale overheden te bewerkstelligen. Belangrijk, omdat na de economische crisis vernieuwende concepten noodzakelijk zijn. Deze kennisbundeling vindt plaats onder de naam ProeftuinNL en stimuleert de ontwikkeling van de Stadslabs tot effectieve, professionele broedplaatsen.

Begin oktober vond er een ProeftuinNL-bijeenkomst plaats in Het Ketelhuis op Rotsoord, waar wij als bewonersinitiatief aan deelnamen. Bijzonder leerzaam, en de conclusie laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is: “Buiten roept de gemeente op tot participatie, terwijl binnen de interne systemen nog niet zijn ingericht op het faciliteren van kansrijke initiatieven uit de samenleving.”

Lees het hele verslag van de bijeenkomst op Rotsoord: Dilemma’s van het Stadmaken

Muzikale Oversteek groot succes

Dat er draagvlak is in de buurt voor een oversteek op de plek waar de Rotsoordbrug zou kunnen komen, toonde ons evenement Muzikale Oversteek goed aan. Op 8 oktober zetten we ruim 600 mensen over met ons tijdelijke trekpontje.
Pontmannen Richèl en Ron trokken aan de kettingen en kregen daarmee met gemak tien mensen plus de muzikanten van Pierre et les Optimistes overgezet. Zeker toen de zon doorbrak, nam het aantal bezoekers explosief toe. De mensen bij café-restaurant Camping Ganspoort op Rotsoord hadden moeite het toestromende aantal gasten bij te benen.

Meer beelden zien? Check ons album op de Facebookpagina: Nagenieten

Bekijk het fotoverslag op DUIC: Met de veerpont de Vaartsche Rijn oversteken

Muzikale Oversteek 8 oktober

We organiseren op zondagmiddag 8 oktober een originele manier om snel vanuit Rivierenwijk naar Rotsoord te komen. Waarom die dag? Omdat dan het festival ‘Rotsoord, Proeftuin van Utrecht‘ plaatsvindt. We realiseren een Muzikale Oversteek: vaar vanaf de Jutfaseweg, ter hoogte van de Croesestraat, het water van de Vaartse Rijn over naar Rotsoord. De overtocht wordt muzikaal begeleid door akoestisch spelende muzikanten van de Utrechtse band Pierre et les Optimistes, afwisselend op de boot en op het terras van Camping Ganspoort. Een enkeltje kost 50 cent. De opbrengsten van de Muzikale Oversteek komen ten goede aan het ontwerp en de uitvoering van de definitieve Rotsoordbrug. Het muzikale veerbootje vaart tussen 13 en 17 uur, het belooft mooi weer te worden, dus kom vooral even langs.

Muzikale Oversteek
Muzikale Oversteek uit poster Florian de Visser

Uitslag enquête: 92% omwonenden ziet graag een Rotsoordbrug!

verspreiden enquetes
Afke Huitema en Ron Buiting verspreiden enquêtes op De Trip op Rotsoord

Een Rotsoordbrug is welkom bij het grootste deel van de bewoners van Rivierenwijk en De Trip op Rotsoord. Dat bewijst de uitslag van een enquête die de initiatiefnemers afnamen in juni 2017. 92% van de ondervraagden vindt de Rotsoordbrug een goed idee.

Doel van deze steekproefsgewijs gehouden enquête was een zogenoemd draagvlakonderzoek onder buurtbewoners, in het bijzonder onder bewoners van de straten het dichtst bij de beoogde locatie van de brug: de kop van Rivierenwijk en Rotsoord.

Rotsoordbrug is een initiatief voor een wandelbrug tussen Rivierenwijk en Rotsoord, ontstaan om het groen van ‘de overkant’ als het ware de versteende Rivierenwijk in te trekken. Initiatiefnemers Richèl Lubbers, Ron Buiting en Marit Overbeek willen met de Rotsoordbrug een extra dwarsverbinding realiseren, waardoor een aantrekkelijke, veilige en comfortabele wandelroute door de wijken in Utrecht-Zuid kan ontstaan.

Vergroenen, verbinden, wandelen

De meeste ondervraagden steunen de achterliggende doelen van het initiatief: verbinden (23%), vergroenen (13%) en het realiseren van een nieuwe wandelroute (11%). 43% van de ondervraagden vindt alledrie belangrijk. Daarnaast gaf men andere doelen aan, zoals ‘sneller naar voorzieningen’.

Op Rotsoord wordt verbinding het meest gewenst. Bij het ophalen van de enquêtes vertelden enkele nieuwe bewoners van De Trip dat zij over de brug gemakkelijker naar de winkels op de Rijnlaan, Balijelaan of Vondellaan (vooral de Albert Heijn) toe kunnen.

Zelf bijdragen

De initiatiefnemers willen de Rotsoordbrug zoveel mogelijk met buurtbewoners ontwikkelen, ontwerpen en financieren. Dit naar voorbeeld van de voormalige Julianabrug (1938), die Hoograven met Rivierenwijk verbond en werd bekostigd door bedrijven en bewoners.

Bijna driekwart van de geënquêteerden vindt het een goed idee om de Rotsoordbrug zo veel mogelijk zelf te financieren. Ze benadrukken wel een rol voor de gemeente, in verschillende varianten: van bekostiging van beheer en onderhoud tot cofinanciering. Bijna 70% wil financieel bijdragen in een vorm van crowdfunding.

Verkeersmaatregelen

Vooral de ondervraagden aan de Jutfaseweg maken zich zorgen over extra lawaai en drukte die een Rotsoordbrug mogelijk met zich mee zou brengen. Grotere bezwaren uitten zij tegen huidige  verkeershinder en de afvalcontainers in de berm van de Jutfaseweg. De initiatiefnemers zien kansen om deze pijnpunten weg te nemen, door verkeerskundige aanpassingen die de aanlanding van de Rotsoordbrug met zich mee kan brengen.

Populaire poster

De enquête is begeleid door een flyer/poster, ontworpen door Florian de Visser. Toen de eerste posters achter de ramen hingen in Rivierenwijk, regende het aanvragen van andere buurtbewoners voor een exemplaar. De verzoeken kwamen zelfs uit de zuidelijker delen van Rivierenwijk en ook enkele uit Dichterswijk.

De resultaten van de enquête  zijn inmiddels aan de contactpersonen binnen de gemeente Utrecht verstrekt. Een reactie ontvangen de initiatiefnemers eind augustus. De initiatiefnemers gaan intussen verder met fondsenwerving en het opzetten van de crowdfundingscampagne.

collage posters
Een collage van alle posters achter de ramen in Rivierenwijk

Lees hier de verantwoording van de onderzoeksmethode.