Waarom een Rotsoordbrug?

Welkom op de website van bewonersinitiatief Rotsoordbrug! Wij zijn bewoners uit Rivierenwijk en Hoograven die kansen zien voor een extra wandelverbinding over de Vaartse Rijn.

Een Rotsoordbrug brengt de groene en culturele voorzieningen van Rotsoord en Hoograven dichtbij de bewoners van de versteende Rivierenwijk. Tevens vormt een extra verbinding een aantrekkelijke Poort voor Rotsoord, die het geïsoleerde voormalige industriegebied beter ontsluit voor bezoekers en bewoners. Een nieuwe dwarsverbinding voor langzaam verkeer, die een attractor kan zijn voor het gebied en Rotsoord met het opschuiven van binnenstedelijke functies toegankelijker maakt.

We zien daarnaast hoe het idee voor een extra verbinding aansluit op de ambities van de gemeente in dit deel van de stad: Rotsoord als een plek voor starters op de woningmarkt, met ruimte voor creatieve bedrijvigheid.

Bovenal is de Rotsoordbrug een verbinder tussen diverse wijken in Utrecht-Zuid, waar steeds meer mensen komen wonen en dus meer behoefte aan contact en relaties ontstaat.

Hoe doen we dat? Dat lees je hier.